Rettigheder website

Rettigheder website

Opdateret den 09.09.2022

Rettigheder website

Denne hjemmeside og dette domæne ejes af Joint Action Analytics A/S. Indhold, software, tekst, logo, navne, tekst, billeder og videoer tilhører Joint Action Analytics og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning. Indhold på hjemmesiden må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

På vores hjemmeside fremgår der flere typer af informationer. Der er generel information, case beskrivelser og artikler samt blogs. Vi forsøger så vidt det er muligt at gengive informationen så præcist og opdateret som muligt. Men Joint Action Analytics giver ingen garantier for, at indholdet er komplet, nøjagtigt gengivet, fuldstændig opdateret, eller at gengivelse ikke er sket i strid med tredjemands rettigheder.

Joint Action Analytics fralægger sig ethvert ansvar for adgangen til eller indholdet af tredjemands hjemmesider i det omfang, der kan linkes hertil fra hjemmesiden.

Joint Action Analytics er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art, direkte eller indirekte, opstået ved adgang til eller brug af indholdet fra denne hjemmeside, herunder virus.

Joint Action Analytics er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden.

Joint Action Analytics modtager gerne kommentarer og oplysninger om fejl, unøjagtigheder og andet om eller på denne hjemmeside, idet sådanne kommentarer og oplysninger tilhører og kan benyttes af Joint Action Analytics uden begrænsninger.

Brugen af denne hjemmeside og tvister, der måtte opstå i forbindelse med hjemmesiden, skal afgøres af en dansk domstol efter dansk ret.